Kod üreterek, bilgisayar destekli olarak farklı materyallerden istenen her türlü parçanın işlenebilmesini sağlayan CNC makine teknolojisi seri üretime geçilebilmesi için gereksinim duyulan takım tezgahlarıyla her ölçekten işletmenin üretim ihtiyaçlarına ekonomik şekilde çözüm getirir. Belli bir sayı ve harf mantığına göre kodlanmış olan CNC makina tezgahı kodlanan parça türevi hızlı bir şekilde üretilebilir. Seri üretime ihtiyaç duyulan parçaların seri bir şekilde ve en düşük maliyetle üretilmesine olanak tanıyan bu makinaların harf ve sayılardan oluşan kodlarının değiştirilmesiyle tamamen farklı bir amaca hizmet edecek, farklı bir materyalden üretilecek yeni parçaların kesimi mümkün hale gelir. 2. Dünya Savaşı esnasında ABD ordusunda üretimi hızlandırmak için ihtiyaç duyulan parçaların seri şekilde üretilmesine yönelik ihtiyaçla geliştirilen CNC teknolojisi zamanla daha da geliştirilmiş ve bugün dünyanın dört bir yanında kullanılır hale gelmiştir.

Tezgah kontrol ünitesinin kendisi, bilgisayar yazılımlarıyla kontrol edildiği ve dijital ortamda üretilen kodlar yardımıyla tezgahın istenen parçayı üretecek şekilde kontrolü mümkün olduğu için CNC sistemler bugün tornadan frezeye, taşlamadan matkap ve delik büyütmeye kadar pek çok farklı fonksiyonla kullanılabilmektedir. Modern sanayinin her alanında kullanımı söz konusu olan ve küçük ölçekli atölyelerin de işlevselliğinden faydalanmasına imkân sağlayan bu teknoloji düşük maliyetle üretimin en pratik ve işlevsel yoludur. Parça üretiminin her aşamasında tam kontrol olduğundan, üretim sürecinin herhangi bir adımında işlem tamamen durdurulabilir veya istenen değişikler uygulanmak suretiyle üretime yeni bir yön verilebilir.

Programları son şekliyle saklayabilme olanağı da sunan CNC tezgah teknolojisi sayesinde daha önceden üretilen herhangi bir parça, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin uzun süreli uğraşa gerek olmaksızın aynı programın yüklenmesiyle tekrar üretilmesi mümkündür. Hafızaya saklanan programın tekrar kullanılması sayesinde ekstra maliyet olmaksızın, bir defa üretilen parça ilerleyen zamanlarda tekrar üretime ihtiyaç duyulduğunda işletmenin ekstra emek ve zaman harcamasına, maliyete gerek olmadan seri üretime geçmesini sağlar. Manyetik bantlar, delikli kâğıt şeklindeki şeritler gibi taşıyıcılar üzerinden hareket işlevselliği sağlanır ve böylelikle istenen parçanın üretimine hemen geçilebilir.